Algemene voorwaarden

Eekhout Bouw hanteert drie verschillende voorwaarden. In elke offerte en opdrachtbevestiging is/wordt aangegeven welke voorwaarden worden gehanteerd. 1. Covo2010 (Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010) / 2. AVA 2013 (Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 2013) / 3. AVAG

COVO2010

De Consumentenvoorwaarden Verbouwingen (Covo2010) zijn opgesteld door Bouwgarant in samenwerking met Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en Bouwend Nederland onder toezicht van de SER (Sociaal Economische Raad). Deze voorwaarden zijn bestemd voor particuliere opdrachtgevers (consumenten) die een BouwGarant-aannemer inschakelen voor één of meerdere van de volgende werkzaamheden: Verbouwing, Onderhoud, Restauratie.

> Download hier de Covo2010 voorwaarden

AVA 2013

Indien Eekhout Bouw een overeenkomst sluit die (mede) betrekking heeft op aanneming van werk, en waarbij de Covo2010 voorwaarden niet toegepast kunnen worden, zijn de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 2013 (AVA 2013) van toepassing. De AVA 2013 is opgesteld door brancheorganisatie Bouwend Nederland (de vereniging van bouw- en infrabedrijven).

> Download hier de AVA 2013 voorwaarden

AVAG

Bij alle tuinbouw gerelateerde bouwwerken zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de AVAG-platform toeleveranciers tuinbouw van toepassing. AVAG is de branche organisatie van de Nederlandse kassenbouw- en installatiesector.

> Download hier de AVAG voorwaarden